Pascal Badache

Vice-président du conseil consulaire
Conseiller consulaire
Circonscription du danemark

Remboursement des tests PCR et antigéniques réalisés en France

Remboursement des tests PCR et antigéniques réalisés en France

En réponse aux messages et appels que j’ai reçus ces derniers jours à la suite de la parution de l’arrêté du 6 juillet 2021 (en France), modifiant les conditions de prise en charge pour les non-résidents des tests PCR et antigéniques sur le territoire national français, veuillez trouver ci-après la réponse à ma question du service juridique de Styrelsen for Patientsikkerhed / Danish Patient Safety Authority

Si vous ne parlez pas danois et souhaitez obtenir des informations en français, vous pouvez me contacter par téléphone au 26251213 ou par mail à info@pascalbadache.com

Kære Pascal

Du har kontaktet os med spørgsmål om muligheder for at søge om refusion i Danmark af udgifter til en coronatest købt under et midlertidigt ophold uden for landet. Vi vejleder generelt om retten til sygehjælp efter dansk lovgivning, EU-regler og andre internationale aftaler om sygesikring under midlertidige ophold eller bopæl i EU/EØS-landene og Schweiz m.v. Vi træffer ikke afgørelser om patienters ret til sygesikring men kan vejlede om, hvordan reglerne skal forstås og anvendes.(…)Ansøgning om refusion af udgift til Coronatest – dansk sikret borgerVi kan vejledende oplyse, at en person, der er sygesikret i Danmark eller er sygesikret i sit bopælsland til udgift for Danmark (fx dansk udlandspensionist), kan ansøge om refusion af udgifter til sundhedsydelser ved følgende måder:

1) Personen må under opholdet henvende sig til myndighederne i opholdslandet med henblik på at undersøge, om der i landet ydes refusion af udgift til Coronatest- enten som en del af opholdslandets offentlige sygesikring, og dermed dækket af personens EU-sygesikringskort- eller som en del af landets tiltag mod smittespredning i landet.

2) Har personen ikke søgt refusion under sit ophold, kan vedkommende henvende sig til os ved at udfylde vores ansøgningsskema om refusion af udgifter til behandling under et midlertidigt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz. Vi vil så starte en refusionssag og bede opholdslandet om en afgørelse om eventuel ret til refusion i medfør af EU-reglerne om anvendelse af EU-sygesikringskortet.Vores ansøgningsskema kan hentes fra vores hjemmeside: https://stps.dk/da/eu-sygesikring/soeg-refusion/

3) Personen kan desuden henvende sig hos sin danske bopælsregion for at undersøge, om der kan ydes tilskud efter de danske regler om tilskud til sundhedsydelser købt i et andet EU/EØS-land. Det er de fem regioner, der kan træffe afgørelse om en dansk sikret person kan ydes tilskud til coronatest købt under et midlertidigt ophold i et andet medlemsland inden hjemrejse til sit bopælsland. Link til kontaktoplysninger i regionerne: Region HovedstadenRegion SjællandRegion SyddanmarkRegion MidtjyllandRegion NordjyllandHvis du fortsat har spørgsmålVi har oprettet en sag på baggrund af din henvendelse, sagsnr.(….).

På sagen registrerer vi dine oplysninger fra din sms og vores svar men foretager ikke mere, medmindre vi hører fra dig igen.Hvis du forsat har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os igen. Du kan ringe til os på tlf.+45 72 26 94 90 – alle hverdage mellem kl. 9.30-15.00.

Med venlig hilsen (…)____________________

EUS-jura@stps.dk

Dansk forbindelsesorgan for sundhed – NaturalydelserDet koordinerende Nationale Kontaktpunkt for grænseoverskridende sundhedsydelser – PatientmobilitetStyrelsen for Patientsikkerhed / Danish Patient Safety AuthorityAutorisation, Analyse og EU-Sygesikring / Registration, Analysis & EU Health InsuranceIslands

Brygge 67DK-2300 København ST+45 72 28 66 00

Posté le dans Actualités
Président du conseil consulaire

Conseiller des Français de l’étranger élu en 2014 et en 2021